sa kanyang paglayag

Na sa kanyang paglayag
Makita ang tinatamasang
Maningning na liwanag.

That in one’s voyage
One will see what one desires
A glimmering light.

 

= sometime in 2011 =