home


Na sa kanyang paglayag,
Makita ang tinatamasa.
Maningning na liwanag.

That in one’s voyage,
One will see what one desires.
A glimmering light.

Juro Kim Feliz (2011)